رک دیواری

با در نظر گرفتن مدل ارائه شده در استاندارد کابل کشی ساخت یافته ، رک های دیواری غالبا بعنوان زیر مجموعه اتاق TR بحساب می آید. براساس مدل سه لایه ENTERPRISE CAMPUS LAN رک های دیواری عمدتا جهت استقرار انواع تجهیزاتPASSIVE و ACTIVEدر بخش های کم تراکم لایه دسترسی (ACCESS) مورد استفاده قرار می گیرند.
بدینگون ارتباط این رک های لایه دسترسی با رک های لایه های توزیع و مرکزی از طریق زیر سیستم کابل کشی BACKBONE فراهم می گردد.

رک دیواری ارائه شده HPIRack  در سه نوع ۶ یونیت | ۹ یونیت | ۱۲ یونیت قابل ارائه می باشد

رک ۷ یونیت

رک ۷ یونیت
Rack : 7 Unit

رک ۹ یونیت

رک ۹ یونیت
Rack : 9 Unit
قالب وردپرس