سینی ثابت و متحرک

  • سینی ثابت تخت برای رک ایستاده در عمق ۶۰ | ۸۰ و ۱۰۰ سانتیمتر
  • سینی ثابت تخت برای رک دیواری در عمق ۳۵ و ۴۵ سانتیمتر
  • سینی متحرک کشویی
  • استاندارد ۱۹ اینچ

 

سفارش
سریال محصولشرح و مشخصات کالاقیمت (ریال)
I-SH060HPسینی ثابت تخت برای رک ایستاده عمق ۶۰۴۲۰٫۰۰۰
I-SH000HPسینی ثابت تخت برای رک ایستاده عمق ۸۰۴۶۰٫۰۰۰
I-SH100HPسینی ثابت تخت برای رک ایستاده عمق ۱۰۰۴۸۰٫۰۰۰
I-SH351HPسینی ثابت تخت برای رک دیواری عمق ۳۵۱۵۰٫۰۰۰
I-SH352HPسینی ثابت تخت برای رک دیواری عمق ۴۵۱۷۰٫۰۰۰
I-SHM060HPسینی ثابت تخت متحرک۶۵۰٫۰۰۰