نگهدارنده کابل

  • نگهدارنده کابل ۱ یونیت ۵ و ۶ حلقه
  • نگهدارنده کیستون ۲۴ پورت
  • حلقه نگهدارنده

 

سفارش
سریال محصولشرح و مشخصات کالاقیمت (ریال)
I-0201KHPنگهدارنده کابل ۱ یوینت افقی دارای ۵ حلقه۳۰۰٫۰۰۰
I-0202KHPنگهدارنده کابل ۱ یوینت افقی دارای ۶ حلقه۳۲۰٫۰۰۰
I-0201AMPنگهدارنده کابل ۱ یوینت افقی در پوس دار و شیار دار     AMP۲۰۰٫۰۰۰
I-0500RHPحلقه نگهدارنده کابل۳۵٫۰۰۰