پاور ماژول

  • در انواع ۳ ,۵, ۶ و ۸ پورت , ۱ یونیت
  • ارت دار رکمونت
  • بدنه آلمینیومی
  • کابل ۱ و ۲ متری
  • استاندارد ۱۹ اینچ

 

 

 

سریال محصولشرح و مشخصات کالاقیمت (ریال)
I-P0107HPپاورماژول ۷ پورت ۱ یونیت  رکمونت با فیوز مینیاتوری و بدنه الومینیومی۸۵۰٫۰۰۰
I-P0102HPاورماژول ۲ پورت ۱ یونیت ارت دار با یک متر کابل و بدنه الومینیومی۲۴۰٫۰۰۰
I-P0106HPپاورماژول ۶ پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۵۲۰٫۰۰۰
I-P0108HPپاورماژول ۸ پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۵۴۰٫۰۰۰
I-P0103DHPپاورماژول ۳ پورت ۱ یونیت ارت دار با یک متر کابل و بدنه الومینیومی۲۸۰٫۰۰۰
I-P0108BBHPپاورماژول ۸ پورت ۱ یونیت بک تو بک رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۹۵۰٫۰۰۰
I-P0108BBFHPپاورماژول ۸ پورت ۱ یونیت بک تو بک رکمونت با فیوز مینیاتوری و بدنه الومینیومی۱٫۱۰۰٫۰۰۰
I-P018BBMKHPMK پاورماژول ۸ پورت ۱ یونیت بک تو بک رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۱٫۱۵۰٫۰۰۰
I-P0109HPپاورماژول ۹ پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۵۸۰٫۰۰۰
I-P0116FHPپاورماژول ۱۶ پورت زیرو یونیت عمودی با ۲فیوزمینیاتوری و بدنه الومینیومی۱٫۹۵۰٫۰۰۰
I-P0123FHPپاورماژول ۲۰ پورت زیرو یونیت عمودی با ۴ پورت بک تو بک و بدنه الومینیومی۳٫۹۵۰٫۰۰۰