پاور ماژول

پاورماژول

پاورماژول

  • در انواع ۳ ,۵, ۶ و ۸ پورت , ۱ یونیت
  • ارت دار رکمونت
  • بدنه آلمینیومی
  • کابل ۱ و ۲ متری
  • استاندارد ۱۹ اینچ

 

 

 

سریال محصولشرح و مشخصات کالاقیمت (ریال)
I-P0103RHPپاورماژول ۳پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با یک متر کابل و بدنه الومینیومی۲۸۰٫۰۰۰
I-P0105HPپاورماژول ۵ پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۴۰۰٫۰۰۰
I-P0106HPپاورماژول ۶ پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۴۲۰٫۰۰۰
I-P0108HPپاورماژول ۸ پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۴۴۵٫۰۰۰
I-P0103DHPپاورماژول ۳ پورت ۱ یونیت ارت دار با یک متر کابل و بدنه الومینیومی۱۸۰٫۰۰۰
I-P0108BBHPپاورماژول ۸ پورت ۱ یونیت بک تو بک رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۶۵۰٫۰۰۰
I-P0108BBFHPپاورماژول ۸ پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با فیوز مینیاتوری و بدنه الومینیومی۸۵۰٫۰۰۰
I-P018BBMKHPMK پاورماژول ۸ پورت ۱ یونیت بک تو بک رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۱٫۱۵۰٫۰۰۰
I-P0109HPپاورماژول ۹ پورت ۱ یونیت ارت دار رکمونت با دو متر کابل و بدنه الومینیومی۴۷۰٫۰۰۰
I-P0119FHPپاورماژول ۱۹ پورت زیرو یونیت عمودی با فیوزمینیاتوری و بدنه الومینیومی۱٫۳۰۰٫۰۰۰
I-P0123FHPپاورماژول ۲۳ پورت زیرو یونیت عمودی با فیوزمینیاتوری و بدنه الومینیومی۲٫۱۰۰٫۰۰۰
I-P0131FHPپاورماژول ۳۱ پورت زیرو یونیت عمودی با فیوزمینیاتوری و بدنه الومینیومی۲٫۴۵۰٫۰۰۰
I-P0133FHPپاورماژول ۳۳ پورت زیرو یونیت عمودی با فیوزمینیاتوری و بدنه الومینیومی۲٫۸۵۰٫۰۰۰