پچ پنلپچ-پنل-cat6-لگراند

  • در انواع ۲۴ و ۴۸ و ۹۶ پورت و تلفنی
  • UTP – SFTP

شرح و مشخصات کالا قیمت (ریال)
پچ پنل ۲۴  پورت لگراند Cat6 / UTP,SFTP CALL
پچ پنل ۲۴  پورت نگزنس Cat6 / UTP,SFTP CALL
پچ پنل ۲۴  پورت کوالانت Cat6 / UTP        Loaded CALL
پچ پنل ۲۴  پورت کوالانت Cat6 / UTP        UNLoaded CALL
پچ پنل ۲۴  پورت باگ   Cat6 / UTP           Loaded CALL
پچ پنل ۲۴  پورت فول   Cat6 / UTP CALL
پچ پنل ۲۴  پورت فول   Cat5 / UTP CALL
پچ پنل ۴۸  پورت فول   Cat5 / UTP CALL
پچ پنل ۹۶  پورت فول   Cat5 / UTP CALL
پچ پنل ۲۴  پورت امپ   Cat6 / UTP CALL
پچ پنل ۲۴  پورت امپ   Cat5 / UTP CALL
پچ پنل ۲۴  پورت تایکو Cat6 / UTP,SFTP CALL
 پچ پنل ۲۴  پورت BNC CALL 
قالب وردپرس