رک دیواری

رک های دیواری معمولا دارای ارتفاع های ۵ ، ۶ ، ۷ ، ۹ یونیت هستند .

یونیت واحد سنجش ارتفاع رک است و معادل ۵/۴۳ میلیومتر می باشد . عمق این رک ها نیز متفاوت می باشد  .

عمق آنها می تواند ۳۵ ، ۴۵ یا 60 سانتیمتر باشد البته به این نکته دقت کنید که عمق رک های ایستاده کمی بیشتر می باشد .

کید آن برای قرار گیری سوئیچ های کوچک غیر رکمونت برروی دیوار استفاده می شود و عمق آن فقط ۲۹ سانتیمتر است .

رک های ۹ یونیت از تنوع بیشتری برخوردارند و پنل های بغل برخی از آن ها کاملا باز می شود .

و امکان دسترسی به رک را از بغل فراهم می کند .

برخی نیز امکان چرخش تا ۱۰۰ درجه را داشته وامکان دسترسی به پشت رک را برای کاربر فراهم می آورد .

نوع مذکور جهت سوئیچ هایی که ماژول پشت دارند استفاده می شود .

امکان نصب پاور یونیت های ۳ و ۴ پورت و فن ۱۲ سانتیمتری نیز بر روی رک های دیواری وجود دارد .

با در نظر گرفتن مدل ارائه شده در استاندارد کابل کشی ساخت یافته ، رک های دیواری غالبا بعنوان زیر مجموعه اتاق TR بحساب می آید.

براساس مدل سه لایه ENTERPRISE CAMPUS LAN رک های دیواری،

عمدتا جهت استقرار انواع تجهیزاتPASSIVE و ACTIVEدر بخش های کم تراکم لایه دسترسی (ACCESS) مورد استفاده قرار می گیرند.
بدینگون ارتباط این رک های لایه دسترسی با رک های لایه های توزیع و مرکزی از طریق زیر سیستم کابل کشی BACKBONE فراهم می گردد.

رک دیواری ارائه شده HPIRack و آلفا نت  در سه نوع 6 یونیت | 9 یونیت | 12 یونیت قابل ارائه می باشد.برای دیدن انواع رک های دیگر روی این لینک کلیک کنید .

رک 7 یونیت

Rack : 7 Unit

رک 9 یونیت

رک
Rack : 9 Unit