آوریل 6, 2021
green data center hpirack

دیتاسنتر سبز

دیتاسنتر سبز مرکز داده های سبز مخزنی برای ذخیره ، مدیریت و انتشار داده هایی است که مکانیکی در آن قرار داردمرکز داده سبز یا مرکز […]