اکتبر 20, 2021
پچ پنل

پچ پنل چه چیزی است و چه کاربردی در کانال داراست؟

وظیفه مهم پچ پنل این میباشد که در میان نقاط انتهایی کابلهای کانال و امکانات کانال ای مثل هاب، روتر، … قرار گرفته و جای این […]