آوریل 6, 2021
patch cord hpi

پچ کورد

پچ کورد یا کابل پچ: کابل پچ به طولی کابل با اتصالات در انتهای آن گفته می شود که برای اتصال دستگاه انتهایی به چیز دیگری […]