اکتبر 19, 2021
MU-MIMO

MU-MIMO چه می باشد؟ | اشنایی با روتر MU-MIMO

MU-MIMO یا این که به‌طور بدون نقص‌خیس Multi-user MIMO سرنوشت به بازار انبوه منش پیدا کرد و نوید سرعت‌های فراتر را برای یوزرها متفاوت یک کانال […]