مارس 8, 2021
networkrack hpi rack

تجهیزات شبکه چیست؟

تجهیزات شبکه چیست؟ به هر وسیله ای که برای راه اندازی یک شبکه رایانه ای نیاز است تجهیزات شبکه می‌گویند. تجهیزات شبکه به طور کلی به […]
فوریه 1, 2021
رک شبکه چیست و درمورد آن چه میدانید؟ و محتوای آن چیست؟

رک شبکه و نحوه آرایش آن و چرا باید به آن توجه کرد؟

رک شبکه و تجهیزات مختلف نیاز کار یک مجموعه است. در این زمینه تجهیزات بسیار زیاد و متنوعی مورد احتیاج است مانند سرورها، سوئیچ ها، وسایل […]