فوریه 9, 2021

مفاهیم حیاتی در خصوص رک سرور که باید بدانید

هنگام خریدن سرور یک گزینه چالش‌ برانگیز تصمیم گیری و بحث در مورد روش‌های مختلف نصب است، چراکه برای طراحی یک رک اندازه‌های موجود بسیار تنوع […]