رک ایستاده
رک ایستاده چیست و چه کاربردی دارد؟ | مشخصات رک ایستاده 14 یونیت
سپتامبر 11, 2021
کابینت باتری
کابینت باتری چیست و چه کاربردی دارد؟
سپتامبر 21, 2021
Show all

سرور های شبکه و اهمیت آن ها در امنیت

سرور

اتاق سرور یک شرایط مکانی اساسی برای بخش اعظمی از کسب و امور میباشد که به خواسته قرار دادن سرورهای کامپیوتری و بقیه امکانات در لحاظ گرفته گردیده است. این اتاق‌ها ممکن میباشد از نخست و به صورت خاص برای این خواسته پباده سازی گردیده باشند، یا این که در شکل نیاز از بخشی از فضای مو جود غیروابسته گردیده تا سرور و بقیه امکانات، در آن قرار داده شوند. در هر شکل یک اتاق سرور مناسب، بایستی محیطی باشد که بتوان با تصدی خاطر، سرور‌ها و امکانات دارای ارتباط به آن‌ها را در آن جای قرار داده و استفاده کرد، تا فعال سازی کانال و بقیه کار‌ها سهل‌خیس و موثرتر اعمال پذیرد. فهم و شعور چگونگی راه‌اندازی ظریف و پیکربندی مطلوب اتاق سرور، به فعال سازی و محافظت موءثر‌خیس آن یاری می‌نماید.

اتاق سرور چه چیزی است؟

  • اندازه اتاق سرور

در انجمن‌های IT، اکثر عموم اتاق سرور را یک فضای نسبتاً کوچک با مساحتی نزدیک به یکسری ده عدد تعدادی صد متر مربع تصور می‌نمایند. درصورتی که اندازه یک اتاق به صورت قابل توجهی از این دور و اطراف بالاتر رود و امکانات کامپیوتری بیشتری در خویش مکان دهد، می تواند به یک دیتا سنتر تبدیل خواهد شد. به هر حالا از دید فنی، یک server room میتواند نسبتاًً هر اندازه‌ ای داشته باشد.
اتاق‌های سرور می توانند به طور تقریبً به هر شکلی باشند. در بخش اعظمی از مواقع، یک server room احتمالاً هدف ها دیگری مانند فضای ذخیره سازی، اتاق پرینت و یا این که فضای اداری را نیز دنبال می‌نماید. به همین برهان ممکن میباشد اتاق به روشی غیر استاندارد چیده خواهد شد. استدلال اهمیت اندازه اتاق سرور آن میباشد که می تواند در طرح ریزی جهت مدیر اطراف، مثلا جریان هوا و خنک کنندگی دور و بر نیز موثر باشد.

پباده سازی اتاق سرور چه طور میباشد؟

با پرورش مشاغل و بیزنس‌های کوچک و ارتقاء نیاز آن‌ها به سرورهای کامپیوتری و بقیه امکانات، تخصیص یک فضای خاص جهت قرار دادن این امکانات چندان هم دستور غیر بی آلایش وجود ندارد. در بیشتر مواقع، این جای به طور یک فضای کوچک و فعلا و بعضیً بیرون از محل مهم میباشد که در واقع صرفا قوی به محافظت وسعت یه خرده از امکانات میباشد. در‌این رویه، کارکرد مطلوب امکانات کامپیوتری مقصود ویژه پباده سازی “computer closets” قفسه‌های کامپیوتری وجود ندارد.

اندازه اتاق سرور

زمانی یک کمپانی، فضایی را به خواسته استعمال تحت عنوان اتاق سرور پباده سازی کرده یا این که بسط میدهد، می بایست لازمات خاصی را نیز برآورده نماید. با یک پباده سازی خاص میتوانید از بعضا خطاها که می تواند برای یک اتاق سرور تازه صورت دهد، اجتناب نمائید. برای اینکه امکانات فنی بتوانند به صحت فعالیت نمایند، می بایست بعضا یا این که حتی آحاد جنبه‌های پباده سازی تحت راجع‌به یک server room رعایت گردیده باشد:
در اختیار گرفتن ظریف محیطی:
یک اتاق سرور می بایست دارنده سنسورهایی به صورت کلی اطراف باشد تا دما و رطوبت را به صورت ظریف و آراسته اندازه گیری نماید. سیستم‌های در اختیار گرفتن اطراف می بایست همینطور کارکشته باشند حالت مجموع اتاق را در سطح مناسب مراقبت نمایند.
در دست گرفتن جریان هوا:
سرورها و بقیه امکانات کامپیوتری گرمای متعددی ساخت می‌نمایند. یک پباده سازی مطلوب برای جریان هوا، سبب ساز پرهیز از تکوین بخشها داغ میگردد و گرمای دور و اطراف را دفع می‌نماید، و بنابراین از بروز جراحت و ضرر دوری می‌نماید.
سیستم اطفاء آتش:
در شکل وقوع حریق سوزی مطمئناً نمی قدرت یک server room را با آب پاش پایین در دست گرفتن در آورد. حتماً آب باعث ساخت‌و‌ساز ضرر و زیان به همگی امکانات گردیده و در فیض با یک فاجعه تعالی مواجه خواهید شد. مورد‌های اندکی برای این نوع سیستم اطفاء آتش وجود داراست، به عنوان مثال می‌قدرت به سیستم‌های Inergen، سیستم‌های Novec و سیستم‌های FM-200 اشاره نمود. این سیستم‌ها تمامی به خواسته اطفاء آتش و در عین هم اکنون ایمن نگه داشتن امکانات کامپیوتری پباده سازی گردیده اند.

راهکار‌های مدیر کابل:
اتاق‌های سرور برخیً ممکن میباشد کابل کشی تا ارتفاع یکسری کیلومتر را در خویش مکان دهند. پباده سازی ظریف اتاق سرور برای عبور مطلوب کابل‌ها از سقف یا این که تحت کف‌، منجر پرهیز از حاد‌کاری های کلان می گردد.
منابع برق کمکی:
داشتن منابع برق کمکی خیر فقط برای باور از تداوم شغل و استوار ماندن امکانات اساسی میباشد، بلکه سبب ساز دوری از نوسانات جریان برقی می‌گردد که منجر جراحت به سرورها و بقیه امکانات مو جود در اتاق میباشد.
امنیت فیزیکی:
اتاق‌های سرور هزاران یا این که حتی میلیون‌ها دلار امکانات گران بها را در خویش مکان می دهند. علاوه بر این، داده‌های ذخیره گردیده در‌این اتاق‌ها میتوانند بسیار باارزش باشند. اتخاذ پیش بینی ها امنیتی فیزیکی موردنیاز برای ایمن نگه داشتن آن بسیار ضروری میباشد.
جای DMARK:
اتاق‌های سرور معمولاً دارنده تعدادی مدار داده می‌باشند که اکثر وقت ها از تعدادی کمپانی مخابراتی متفاوت به آن ها متصل میشوند. داشتن یک جای خاص (DMARK point) جهت نقل و جابجایی داده از کمپانی‌های مخابراتی به کسب و امور بسیار اصلی میباشد.

امکانات اتاق سرور چه چیزی است؟

وقتی که یک اتاق سرور از نگاه فیزیکی فعال‌ساز‌ی و مهیا به کارگیری میشود، وقت آن میباشد که نصب امکانات آخرین را آغاز فرمائید. اما هر server room سازه به نیاز کمپانی‌، امکانات مختلفی را در خویش مکان خواهد اعطا کرد. موردها تحت برای مثال امکانات مختلفی میباشد که امروزه در بیشتر اتاق‌های سرور مشاهده خواهید کرد:

پباده سازی اتاق سرور به چه شکل می بایست باشد؟

رک‌های سرور:
رک‌های سرور در یک اتاق سرور نصب میگردند و برای قرار دادن امکانات فیزیکی آیتم استعمال قرار میگیرند. این رک‌ها نوعی حفاظت فیزیکی، در اختیار گرفتن خوب دما و بخش اعظمی از مزایای دیگر را برای سرور‌ها مهیا می‌نمایند.
سرورهای کامپیوتری:
همانگونه که از اسم آنان بر‌می آید، این اتاق‌ها می بایست سرورهایی را نیز در خویش مکان دهند. این سرور‌ها میتوانند به طور سرورهای stand-alone، سرورهای blade یا این که حتی امکانات سرورهای مجازی باشند. جایگیری مطلوب کلیه این امکانات برای یقین از تلاش درست آن ها بسیار اساسی میباشد.
روترها و سوئیچ‌ها:
روترها، سوئیچ‌ها و بقیه امکانات کانال برای ارسال، اخذ و مسیریابی داده‌های درون و بیرون از server room ضروری می‌باشند.

Network Cabling:
اتاق‌های سرور اکثر زمان ها دارنده یک سری نوع کابل کشی کانال مثلا کابل‌های CAT-5 و فیبر‌های نوری میباشند.

Cable Management Equipment:
نصب ایمن و نگهداری امنیت کابل‌ها که از رک سرور استارت و به‌دنبال تک تک مسیری که کابل‌ها کشیده گردیده‌است را مشمول می گردد، بسیار دارای اهمیت میباشد. Cable management equipment مشتمل بر بسته‌های زیپی، واشر‌های نصب گردیده و امکانات دیگر برای هدایت و مراقبت از کابل‌ها میباشد.
پباده سازی یا این که مقاوم سازی یک اتاق برای استعمال تحت عنوان اتاق سرور یک فرمان بسیار حساس و مهم میباشد. ولی درصورتی که به صحت صورت بپذیرد، فضایی متمرکز در چنگ تجارت شما قرار میدهد که می توانید طیف وسیعی از امکانات را در آن ایمن نگه دارید. همینطور رئیس امکانات کامپیوتری و قابل انعطاف افزاری گزینه به کارگیری برای فعال‌ساز‌ی یا این که اجرای تجارت شما نیز تسهیل میگردد.
خصوصیات محل اتاق سرور
معمولاً اتاق سرور در تحت‌ترین طبقه درنظر گرفته میشود ولی در شرایطی که server room از در آغاز در طبقات دیگر جان دار باشد و قابلیت انتقال وجود نداشته باشد، می‌اقتدار با مقاوم سازی اتاق را در قبال کارداران طبیعی از قبیل ز‌لزله و غیره ایمن کرد. اما این فرمان نیازمند هزینه میباشد. درحال حاضر به مواقعی که می اقتدار برای ایمن سازی سرور روم جاری ساختن اعطا کرد، میپردازیم:

حتما بخوانید: آنچه که باید درباره رک های شبکه بدانید!

امکانات اتاق سرور چه می باشد؟

خصوصیت اتاق سرور
– پوشاندن سطح ها با یک لایه سیمانی
– لایه ای از ماده ضد حریق Fire Tard روی لایه سیمانی کشیده گردد
– ساخت و ساز کف و سقف کاذب جهت عبور لوله‌های اطفای آتش‌، برق و کانال
– عایق بودن دیوارها، سقف و درها
– عدم داشتن پنجره در اتاق به عارضه ها امنیتی
– طول کف تا سقف به اندازه دو متر و هفتاد سانتی متر
– بکارگیری کف پوش کاذب از نوع آنتی استاتیک
– به کارگیری و بکارگیری از درب‌های ضد آتش و ضد سرقت
رویکرد انداری سیستم تهویه و تخلیه گرد و خاک
با نشستن گرد و خاک روی چیبست‌ دستگاه‌ها، ممکن میباشد کار خنک سازی آن‌ها با نقص‌ روبرو خواهد شد در سود فساد زودرس رخداد میفتد. از اینرو به کارگیری از سیستم تهویه هوا برای اتاق ضروری میباشد.
فعال سازی سیستم اطفاء آتش
در جای ‌های متعدد سرور روم مانند باطن رک‌ها، امکانات برق داخلی و غیره، سنسورهای تشخیص آتش نصب می گردد. عدم بکارگیری کابل‌ها یا این که سیستم‌های خنک کننده در مکانی یکسان در سقف یا این که در کف.
-به کار گیری از رنگ ضد آتش
-به کار گیری از رنگ ضد آتش برای خودداری از هر سیرتکامل حریق سوزی و زخم دورازشوخی برای سرور روم ضروری میباشد.
-نصب دوربین‌های کنترلی
-نصب دوربین‌های کنترلی باطن سرور روم بسیار مؤثر میباشد. دوربین‌ها بطور ۲۴ ساعته اتاق را مانیتور کرده و Log ها را در سرور مربوطه ذخیره می‌نمایند.
-سیستم دسترسی در اختیار گرفتن تردد.
-نصب سیستم کنترلی مطلوب جهت تصویب تردد اشخاص و مدیر آن ضروری میباشد. اشخاص مجاز برای ورود به اتاق بایستی کارت تردد را یاروهمدم داشته باشند. همینطور تصویب اثر انگشت و وارد کردن کد منحصر از سایر آیتم‌هایی میباشد که می‌قدرت آن‌ها‌را فعال کرد.

  • تامین فروغ

فروغ و روشنایی اتاق می بایست به نحوی باشد تا در هنگام خروج فرد، اتاق بدون صدا خواهد شد تا از ایجاد حرارت مازاد خودداری گردد.

  • خصوصیات محل اتاق سرور
  • سیستم خنک کننده
  • دمای مطلوب برای سرور روم خوب میباشد که ۱۸ سکو باشد.
  • ساختار برق شهر و برق اضطراری

کابل کشی اتاق می بایست مطابق استاندارد‌های کابل کشی تشکیل داد یافته با امکانات با کیفیت پیاده سازی خواهد شد. بخش‌های گوناگون جهت داشتن سیستم برق رسانی مطمئن دربرگیرنده: تابلو برق یو پی اس ژنراتور تامین چاه ارت تابلو برق وATS میباشد.
ساختار کانال کامپیوتری
دراین راستا سه ادله مد حیث می باشند: پیاده سازی سبک سه لایه کابل کشی استاندارد، اثبات کردن رک‌ها و شبکه‌های عبور.

سرور مطلوب

سرورها، کامپیوترهای کارکشته با قدرت پردازش و ذخیره سازی بالایی می باشند که تحت عنوان راس منطقی قابل انعطاف‌ افزارهای گوناگون کانال درنظر گرفته میشوند. با دقت به فضای محصور اتاق و لزوم به کار گیری باصرفه از محیط، به کار گیری از سرور‌های کشویی Rackmount سفارش میگردد. این سرور‌ها مهندس کانال را حاذق خواهند ایجاد کرد تا به راحتی به آنها دسترسی داشته و سازه به موقعیت آنان‌را ارتقا یا این که کم کند.

3 دیدگاه ها

  1. […] حتما بخوانید : سرور های شبکه و اهمیت آن ها در امنیت […]

  2. […] حتما بخوانید : سرور های شبکه و اهمیت آن ها در امنیت […]