اکتبر 5, 2021
شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری چیست؟

شبکه های کامپیوتری چیست؟ چگونه کار میکنند و چه کاربردی برای مهندسان آی تی در شرکت های اطلاعات دارد. تا انتهای این مقاله با اچ پی […]
اکتبر 4, 2021
خدمات نگهداری شبکه

خدمات نگهداری شبکه چه می باشد و چه انتظاراتی از پشتوانه کانال خویش داشته باشیم؟

خدمات نگهداری شبکه چیست و به چه دلیلی استفاده میشود؟ علاوه بر آن چه انتظاراتی از آن میرود؟ در ادامه این مقاله قصد داریم شما را […]
سپتامبر 14, 2021
سرور

سرور های شبکه و اهمیت آن ها در امنیت

اتاق سرور یک شرایط مکانی اساسی برای بخش اعظمی از کسب و امور میباشد که به خواسته قرار دادن سرورهای کامپیوتری و بقیه امکانات در لحاظ گرفته گردیده است. این اتاق‌ها ممکن میباشد از نخست و به صورت خاص برای این خواسته پباده سازی گردیده باشند، یا این که در شکل نیاز از بخشی از فضای مو جود غیروابسته گردیده تا […]
سپتامبر 11, 2021
رک ایستاده

رک ایستاده چیست و چه کاربردی دارد؟ | مشخصات رک ایستاده 14 یونیت

رک ایستاده چیست ؟ این نوع رک ها چه کاربردی دارند؟ رک چیست ؟ زمانی را در عقیده بگیرید که تعداد  تجهیزات شبکه زیاد باشد، این […]